Voorwaarden

  • Wij behouden ons het recht voor om ter plaatse te beslissen om een transport te weigeren als uw paard naar ons oordeel moeilijk te vervoeren en/of te laden is.
  • U dient bij elk transport een geldig paarden paspoort bij zich te hebben en/of mee te geven. Dit is een wettelijk verplichting. Alle eventuele bekeuringen met betrekking tot het paarden paspoort zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  • Het paard dient gechipt te zijn.
  • Transportbeschermers zijn niet verplicht maar raden wij u wel aan.
  • Als opdrachtgever bent u altijd verantwoordelijk voor eventuele schade welke door het paard aan het voertuig wordt aangebracht.
  • Schade bij/aan derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever. Als uw paard bijvoorbeeld tijdens het laden een andere auto of iets anders beschadigt bent uzelf verantwoordelijk.
  • Het transport van uw paard(en) en goederen is geheel op uw eigen risico.

 

 

 

 Copyright © 2013, Comfort Stables. All Rights Reserved